Home Информация Интерфейси

Спецификация на интерфейсите за свързване на крайни устройства към мрежата на Пронет Телеком ООД (Pronet)


Tози документ удовлетворява Директива 99/5/EC Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment Directive 99/5/EC (R&TTE Directive) и изискванията на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) за публикуването на публичния интерфейс в мрежата на Пронет Телеком ООД( PRONET).

Съгласно S.I. 240/2001(1) и EG 201 730 -1 за Radio and Telecommunications Terminal Equipment (R&TTE), операторите на обществени електронни съобщителни мрежи и  услуги се задължават да публикуват точни и достатъчни техническите изисквания за интерфейсите за свързване на устройствата към техните мрежи, преди да направят обществено достъпни предлаганите от тях услуги. За да се изпълни това задължение, т ози документ съдържа необходимата информация относно спецификациите на мрежовите  интерфейси и наличните услуги в мрежата на Пронет Телеком ООД ( PRONET).

Документът е разработен в съответствие с:

(1) Directive 1999/5/EC of the European Parliament and the Council of 9th March 1999 on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity; (2) IEEE 802.3: Telecommunications and information exchange between systems Local and metropolitan area networks; (3) ISO 8877: Telecommunications and information exchange between systems - Interface connector and contact assignments for ISDN Basic Access Interface located at reference points S and T; (4) CENELEC Report/ETSI Guide:R0BT-002/EG 201 212 - Electrical Safety: Classification of interfaces for equipment to be connected to Telecommunications Networks; (5) ETSI ES 201 488: Access and Terminals  (AT); Data Over Cable Systems; (6) ETSI ES 202 488: Access and Terminals (AT); Second Generation Transmission systems for Interactive Cable Television Services - IP Cable Modems; (7) EN 300 429 - Digital Video Broadcasting (DVB); Framing structure, channel coding and modulation for cable systems; (8) ETSI ES 200 800 - Digital Video Broadcasting (DVB); DVB interaction channel for Cable TV distribution systems (CATV); (9) IEC 60169-24: Radio-frequency coaxial connectors with screw coupling, typically for use in 75 # cable distribution systems (Type F); (10) IEC 60169- 2: Coaxial unmatched connector; (11) EN 50083-7: Системи кабелни разпределителни за радио и телевизионни сигнали. Част 7: Изисквания към системата; (12) EN 300 339: Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Обща електромагнитна съвместимост (EMC) за радиокомуникационни съоръжения; (13) EN 60065: Звукова, видео- и подобна електронна апаратура. Изисквания за безопастност.


Всички въпроси, произлизащи от този документ могат да бъдат отправяни към Пронет Телеком ООД с адрес на управление:

 

Община Столична,
гр. Нови Искър,
ул. Искърско Дефиле 109, ет. 2,
София 1281
БЪЛГАРИЯ

Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.


Ethernet интерфейс за достъп до IP базирани услуги:

Ethernet интерфейсът покрива група мрежови приложения, която се основава на стандартизирания мрежов стандарт, дефиниран в IEEE 802.3 и публикуван от Institute of Еlectronic and Engineers. В качеството си на NTP (Network  Termination  Point), този интерфейс се използва за свързване на клиентското устройство, чрез което крайният потребител получава достъп до всички IP базирани услуги предоставяни в  мрежата на PRONET. Интерфейсът за връзка се осъществява посредством конектор RJ45, в  съответствие със стандартите на TIA/EIA-568-B.

 

Интерфейс

RJ45

SC

 

 

Физически интерфейс

RJ45

TIA/EIA-568-B

SC-PC

IEC 61754-4

Протокол за физическа свързаност

Ethernet IEEE 802.3

IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1q

Ethernet IEEE 802.3

IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1q

Протокол за логическа

IPv4 (RFC 791), IPv6 (RFC 2460),

PPPoE (RFC 2516)

IPv4 (RFC 791),IPv6 (RFC 2460), PPPoE (RFC 2516)

Електромагнитна съвместимост

БДС EN 55022

БДС EN 55022

Електромагнитна шумоустойчивост

БДС EN 50082-1

БДС EN 50082-1

Безопасност

БДС EN 60950

БДС EN 60950

Всички крайни устройства, включени към мрежата на PRONET трябва да са в изправно

техническо състояние и да отговарят на изискванията за безопастност съгласно европейския стандарт EN 60065.

Всички крайни устройства, включени към мрежата на PRONET трябва да отговарят на изискванията за електромагнитна съвместимост съгласно европейския стандарт EN 300 339.

 

Утвърдил: В. Георгиев