Home За офиса

 

Корпоративни Интернет услуги

Доставка на Интернет услуга изцяло съобразена с изискванията и възможностите на клиента. В София Пронет Телеком разполага с оптична свързаност и собствени технически центрове. Това ни позволява да предлагаме свързаност и възможност за обслужване на нашите клиенти във всяка точка на града.

Пронет Телеком има добре изградена инфраструктура и това позволява освен предлагането на Интернет за корпоративни клиенти и изграждане на VPN мрежи, предоставяне на видеоконферентна свързаност и гласови услуги. Интернет базираните услуги се реализират посредством различни преносни среди - оптична свързаност, наета линия, безжично свързване - Wireless. Пронет Телеком използва най-съвременните технически и софтуерни средства. Сателитният и наземен канал позволяват сигурен и висококачествен Интернет достъп с гарантирани параметри и пренебрежимо малки времезакъснения, подходящ за интерактивни комуникации с образ и звук.

Благодарение на дългогодишният си опит в работата с корпоративни клиенти, фирма Пронет Телеком е изградила мобилна система за управление на Клиентските услуги, което позволява изключителна гъвкавост при промяна на заявения капацитет.

Предлаганият международен и български капацитет се базира на резервиран канал, несподелен от други клиенти на Пронет Телеком. Като един от водещите доставчици на корпоративни интернет услуги в София и софийския регион, Пронет Телеком е с много добре изградена свързаност към другите Интернет доставчици, като връзките са изградени в по-голямата си част по оптични влакна.