Home Информация ОТЧЕТИ 2022

ОТЧЕТ

за качеството на предоставяните услуги през 2022 год. съгласно чл.38 и чл.39 от ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ

 

 

 

Мрежа/

услуга

Параметър

Измерване

Мерна

единица

Стандартизационе н

документ

Фиксиран достъп до интернет

Време за

първоначално свързване към

Време за което са изпълнени най- бързите 95% и 99% от заявките

48 часа

ETSI EG 202 057-1

Процент на заявки до датата договорена с клиента, а когато

процентът е под 80% - среден брой на дните закъснение след договорената дата

99%

Фиксиран достъп до интернет

Постигната скорост на предаване на

данни

Максимална постигната скорост на предаване на данни

1000 mbit/s

ETSI EG 202 057-4

Минимална постигната скорост на предаване на данни

8 mbit/s

Средна стойност на

скоростта на предаване на данни

90 mbit/s

Фиксиран достъп до интернет

Коефициент на неуспешните опити за предаване на

данни

Процент на

неуспешните опити за предаване на данни

0.3 %

ETSI EG 202 057-4

Фиксиран достъп до интернет

Закъснение при предаване на

данни

(еднопосочно)

Средна стойност на закъснението при

предаване на данни

2 ms

ETSI EG 202 057-4

Фиксиран достъп до интернет

Закъснение при предаване на

данни (двупосочно)

Времето между първия

бит,подаден в мрежата от ползвателя, и първия

бит, пристигнал при

ползвателя през мрежата

4 ms

ITU-T Y.2617

Фиксиран достъп до интернет

Колебание на закъснението

Колебание между макс. и минимал.закъснение за определен период от време

12 ms

ITU-T Y.2617

Фиксиран достъп до интернет

Загуба на пакети

Отношение на броя на загубените пакети и общия брой на

пренесените пакети за

определен период

0.3 %

ITU-T Y.2617